Arnold Versteeg

Arnold Versteeg is gespecialiseerd in gereguleerde markten, in het bijzonder de gereguleerde zorgmarkt. Het gaat daarbij om regels van organisatie, toegang tot de markt, gedrag op de markt en toezicht op marktdeelnemers in de zorg.
Hij heeft binnen die markt gebieden waar zijn bijzondere aandacht naar uitgaat: de regulering van geneesmiddelen, (medische) hulpmiddelen en zelfzorgproducten, de regulering en financiering van (zorg)verzekeringen en de regulering van het zorgaanbod zowel op het vlak van de markttoegang als op het vlak van tariefstelling door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Zorgautoriteit. Bovendien heeft hij kennis van en ervaring met saneringsregelingen en de gevolgen van faillissementen in de zorg.

Arnold Versteeg heeft ook specialistische kennis van aanbestedingsrecht, sectorspecifiek mededingingsrecht, contractenrecht en overheidsaansprakelijkheidsrecht.

Arnold Versteeg is een procesadvocaat met een brede kennis van en ervaring met administratief- en civielrechtelijke procedures. Ook met andere vormen van geschilbeslechting zoals arbitrage is hij goed bekend.

Zijn positie wordt bevestigd door vermelding in internationale ranglijsten.

Nadat hij zijn studie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen in 1982 voltooide, is hij drie jaar als wetenschappelijk medewerker aan die universiteit verbonden geweest om daar in 1987 zijn proefschrift te verdedigen. Sinds 1986 is hij advocaat te Amsterdam. Tot 2005 was hij verbonden aan Stibbe, laatstelijk als compagnon. In 2004 was hij een van de oprichters van Brinkhof. In 2013 heeft hij zijn koers verlegd en begon hij samen met Alison Macro het huidige kantoor Macro & Versteeg advocaten.

 

Arnold Versteeg heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- Algemene praktijk

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Arnold Versteeg is te bereiken via
t + 31 (0)20 760 1164

m + 31 (0)653 110 437 en
e arnold.versteeg@macroversteeg.com