praktijkgebieden

(overheids)aansprakelijkheid

compliance

contracten

farmaceutisch recht

gereguleerde markten

gezondheidszorg

geschilbeslechting