Disclaimer

Inhoud

Hoewel Macro & Versteeg advocaten ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet (meer) juist is. Macro & Versteeg advocaten kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van de informatie op deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

Op deze website rusten intellectuele eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan Macro & Versteeg advocaten. Behoudens de in de wet gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Macro & Versteeg advocaten.

Koppeling naar websites van derden

Voor zover  koppelingen naar websites en bronnen van derden (hyperlinks) worden gebruikt worden deze aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak zonder dat Macro & Versteeg advocaten de gelinkte websites en bronnen goedkeurt of onderschrijft. Dergelijke bronnen door derden worden bijgehouden, dragen wij niet de verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie.