Algemene informatie en contact

cliëntinformatie

Macro & Versteeg advocaten

Jacob Obrechtstraat 20-1
1071 KM Amsterdam

t + 31 (0)20 760 1164/65

e info@macroversteeg.com

De maatschap Macro & Versteeg advocaten is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57823987.
Het BTW nummer is 852752222B01.

Het kantoor is geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten.
Datzelfde geldt voor advocaten verbonden aan het kantoor.
Voor nadere informatie verwijzen wij naar www.advocatenorde.nl

 

Klachten
Wij streven er voortdurend naar onze dienstverlening te verbeteren. Mocht u onverhoopt toch ontevreden zijn, dan vernemen wij dat graag van u. Eventuele vragen, suggesties of klachten kunt u sturen naar de hierboven vermelde adressen of naar info@macroversteeg.com. Onze kantoorklachtenregeling is in het Nederlands hier beschikbaar.

 

Advocaten, die hun praktijk in Nederland uitoefenen, zijn gehouden de identiteit van hun cliënt vast te stellen alvorens een opdracht te aanvaarden. Zij hebben ook de verplichting ongebruikelijke transacties te melden.