Alison Macro

Alison Macro is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en gereguleerde markten, in het bijzonder de financiële markten. 

Voorschriften over organisatie van ondernemingen, codes of conduct/ethics, toegang tot en toezicht op de financiële markt behoren tot haar specialistische kennis. Gezondheidsrecht en de gereguleerde zorgmarkten vormen eveneens een bijzonder aandachtsgebied.

Alison Macro studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden waarna zij een Masters Degree aan de Universiteit van London haalde. Zij is daarnaast ook afgestudeerd in Geneeskunde. Alison was als advocaat verbonden aan Stibbe, waarna zij tot 2003 werkzaam was bij de Nederlandsche Bank, laatstelijk als Adjunct Directeur Toezicht. Zij heeft sindsdien interim juridische diensten verleend. In 2013 zijn Arnold Versteeg en Alison Macro samen het huidige kantoor Macro & Versteeg advocaten begonnen.

Alison Macro heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- Ondernemingsrecht

- Verbintenissenrecht

 

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

Alison Macro is te bereiken via
t + 31 (0)20 760 1165
m +31 (0)611 783 748 en
e alison.macro@macroversteeg.com